24.09.2021

Kobieta ma ponieść koszty eksmisji z lokalu, w którym nigdy nie mieszkała. Prokurator Generalny interweniuje w jej obronie

Wymiar sprawiedliwości
<strong>Kobieta ma ponieść koszty eksmisji z lokalu, w kt&oacute;rym nigdy nie mieszkała. Prokurator Generalny interweniuje w jej obronie</strong>Fot. wizjer.press

Kolejna interwencja Prokuratora Generalnego w sprawie osoby, która ucierpiała w wyniku absurdalnej decyzji sądu. Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku orzekającego eksmisję z lokalu kobiety, która w nim nigdy nie mieszkała. Na podstawie tego orzeczenia wobec pozwanej, która nawet nie była świadoma, że postępowanie się toczy, rozpoczęto egzekucję kosztów sądowych.

O okolicznościach tej bulwersującej sprawy informuje Prokuratura Krajowa. Sąd Rejonowy w Jaworznie nakazał kobiecie i dwójce jej małoletnich dzieci opuszczenie lokalu mieszkalnego. Kobieta od 2008 roku wynajmowała lokal od Gminy Miasta Jaworzno. Z uwagi na zaległości z tytułu opłat mieszkaniowych, umowa najmu została jej wypowiedziana, a następnie rozwiązana. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych skierował pozew zarówno wobec kobiety – najemcy lokalu, jak też wobec jej małoletnich dzieci: syna i córki. Sąd przyznał pozwanym uprawnienia do lokalu socjalnego i obciążył ich solidarnie kosztami postępowania.

Wobec niezaskarżenia orzeczenia, wyrok ten uprawomocnił się, a sąd nadał mu klauzulę wykonalności. W związku z powyższym strona pozwana została dodatkowo zobowiązana do solidarnego zwrotu kosztów wynikających z postępowania klauzulowego.

Sąd nie wziął jednak pod uwagę, że małoletnia wówczas córka kobiety nigdy nie mieszkała z matką. Od momentu swych narodzin mieszkała u swej babki, ustanowionej przez sąd jako rodzina zastępcza, wobec ograniczenia praw rodzicielskich matki. Również w okresie trwania postępowania sądowego nie przebywała w lokalu, z którego jej matka i brat zostali później eksmitowani. Sąd rejonowy nie ustalił tego stanu faktycznego.

Jesienią 2020 roku młoda kobieta dowiedziała się, że wobec niej prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie wyroku z 2009 r. Sądu Rejonowego w Jaworznie. Komornik, który rozpoczął działania w celu wyegzekwowania 3 tys. rzekomo należnych kosztów sądowych zajął córce eksmitowanej wynagrodzenie” - czytamy w komunikacie PK.

Na interwencję w tej sprawie zdecydował się Prokurator Generalny. Zbigniew Ziobro, który wniósł skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Rejonowego w Jaworznie. Wskazał w niej, że orzeczenie to wydano z rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady sprawiedliwości społecznej oraz prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy.

W skardze podniesiono, że sąd rozpoznający sprawę nie wyjaśnił okoliczności dotyczących statusu małoletniej pozwanej jako lokatora w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Stwierdzone w tym zakresie naruszenie przepisów postępowania doprowadziło do sytuacji, że pozwana nie wiedziała o toczącym się przeciwko niej postępowaniu, a przez to pozbawiona została przez sąd należnej jej ochrony prawnej” - informuje PK

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zakresie dotyczącym małoletniej pozwanej i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Jaworznie do ponownego rozpoznania. Jednocześnie wniósł o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego wyroku do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej.

np

Źródło: Prokuratura Krajowa

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL