19.09.2021

NOWE PRAWO. Jest rządowy projekt nowego systemu kaucyjnego opakowań szklanych

Legislacja
<strong>NOWE PRAWO.</strong> Jest rządowy projekt nowego systemu kaucyjnego opakowań szklanychFot. Pixabay.com/manfredrichter

Funkcjonujący obecnie system zwrotu opakowań szklanych praktycznie nie działa. Konsumenci zwracają uwagę na masę trudności związanych z odzyskaniem kaucji doliczanej do opakowań szklanych. Zwracane butelki trzeba oddać w tym sklepie, w którym się je zakupiło. Najczęściej jest do tego potrzebny paragon, a dodatkowo każda placówka może odmówić przyjmowania butelek powołując się na wewnętrzne ustalenia czy regulaminy. Taka sytuacja ma się zmienić.

Jak wynika z wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w I kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy wprowadzającej powszechny system kaucyjny dla butelek na napoje: z PET do 3 litrów pojemności, ze szkła - do 1,5 litra. Celem wprowadzanej ustawy jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

W dyrektywie czytamy m.in.: „Wysoka funkcjonalność i względnie niskie koszty tworzyw sztucznych oznaczają, że stają się one w coraz większym stopniu wszechobecne w życiu codziennym. Choć tworzywa sztuczne odgrywają użyteczną rolę w gospodarce i mają ważne zastosowania w wielu sektorach, coraz większa skala ich wykorzystania do krótkotrwałych zastosowań, nieprzewidujących ponownego użycia ani opłacalnego recyklingu tych tworzyw, oznacza, że modele ich produkcji i stosowania stają się coraz bardziej nieefektywne i liniowe.”

W dalszej części dyrektywy jest mowa o tym, że strategia na rzecz tworzyw sztucznych stanowi krok w kierunku ustanowienia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której projektowanie i produkowanie tworzyw sztucznych oraz produktów z tworzyw sztucznych w pełni uwzględnia potrzeby w zakresie ponownego użycia, napraw i recyklingu, i w której tworzy się i propaguje bardziej zrównoważone materiały.

Znaczny negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i gospodarkę powodowany przez niektóre produkty z tworzyw sztucznych wymaga ustanowienia specjalnych ram prawnych, by skutecznie zmniejszać te niepożądane efekty. Dlatego zaplanowane przez rząd regulacje zakładają, że nowy system kaucyjny ma być powszechny, mieć niedyskryminujący charakter, a dla odzyskania kaucji za butelkę nie będzie wymagane posiadanie paragonu. Dodatkowo producenci napojów w butelkach objętych systemem, będą zobowiązani do sfinansowania co najmniej selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania, a także kosztów sprawozdawczości.

Projektowana regulacja ma zobowiązywać każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m kw. do odbierania pustych opakowań objętych systemem kaucyjnym. Dla mniejszych sklepów możliwość odbioru butelek i zwrotu kaucji ma być dobrowolna, jednak wszystkie punkty handlowe będą zobowiązane do pobierania kaucji.

Aneta Dmowska

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL