13.09.2021

Kolejne wsparcie dla rodzin. Projekt „kredytu bez wkładu własnego” już w Sejmie

Legislacja
Kolejne wsparcie dla rodzin. Projekt „kredytu bez wkładu własnego” już w SejmieFot. Pixabay.com/PhotoMIX-Company

Pakiet ustaw przyjętych w zeszłym tygodniu przez rząd w ramach programu „Polski Ład” został już skierowany do Sejmu. Wśród nich jest projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Wychodzi on naprzeciw osobom, które mają trudności z zaciągnięciem kredytu na mieszkanie lub budowę domu ze względu na wymagany przez bank wkład własny. Będą one mogły skorzystać z gwarantowanego przez państwo kredytu mieszkaniowego. Gwarancji będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Co ważne, po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część długu.

Kredyt bez wkładu własnego będzie rozwiązaniem kierowanym do rodzin, które co prawda posiadają zdolność kredytową, ale nie mają wystarczających środków własnych aby sfinansować wymagany przez bank udział własny kredytobiorcy. Wsparcie będzie polegało na objęciu gwarancją spłaty części kredytu odpowiadającej wkładowi własnemu, jaki byłby wymagany na ogólnych zasadach od kredytobiorcy.

Projekt, obok celu polegającego na poprawie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, ma również wymiar prorodzinny, a jego ambicją jest powstrzymanie negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności. Dlatego, obok wsparcia w uzyskaniu kredytu hipotecznego, zawiera on szczególne rozwiązania w przypadku urodzenia się w rodzinie kolejnych dzieci już na etapie spłaty kredytu.

Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie zawartej z BGK umowy. Minimalny okres spłaty kredyt ma wynosić 15 lat. Ograniczenie to uzasadniane jest tym, że kredyty o okresie spłaty poniżej 15 lat dotyczą sytuacji względnie niskich kwot kredytowania lub wysokich dochodów kredytobiorcy, a zatem nie wymagających dodatkowego wsparcia. Aby uniknąć ryzyk kursowych kredyt będzie mógł być udzielony jedynie w walucie polskiej.

Kredytobiorcami będą mogły być małżeństwa, jak również osoby samotne. Nie będą one mogły jednak, poza mieszkaniem na które ma zostać zaciągnięty kredyt, posiada

innego lokalu mieszkalnego lub domu. Wyjątkiem będą rodziny wielodzietne – te mające co najmniej 2 dzieci będą mogły uzyskać gwarantowany kredyt mieszkaniowy także w przypadku posiadania mieszkania, przy czym nie więcej niż jednego. Dodatkowo, w przypadku rodzin posiadających w czasie udzielenia kredytu 2, 3 lub 4 dzieci powierzchnia użytkowa tego mieszkania nie mogłaby przekraczać limitu wskazanego w ustawie, wynoszącego odpowiednio 50 m2, 75 m2 i 90m2.

W projekcie przewidziano mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań. Głównym warunkiem, obok położenia finansowanej nieruchomości na terytorium RP, ma być maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Limit ceny ma być przy tym zróżnicowany w zależności od tego czy nieruchomości jest nabywana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym (w drugim przypadku wskaźnik wyższy o 10%) i w zależności od położenia finansowanej nieruchomości (limity cen określone zostaną dla poszczególnych województw, ale w ramach województwa będą określone odrębne limity dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami oraz pozostałych gmin w województwie). Oprócz tego, Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia obniżyć wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe

Odrębnym instrumentem wsparcia ma być tzw. „spłata rodzinna”, również finansowana przez BGK, wynosząca:

  • 20 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie,

  • 60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.

Łączna kwota spłat rodzinnych przysługujących w odniesieniu do jednego kredytu nie będzie mogła jednak przekroczyć 100 tys. zł (co oznacza, że np. w przypadku zaciągnięcia kredytu przez małżonków albo osobę samotną, wychowujących jedno dziecko, maksymalne wsparcie zostanie wykorzystane w sytuacji powiększenia się gospodarstwa domowego o drugie, trzecie i czwarte dziecko; w przypadku małżonków wychowujących w okresie zaciągnięcia kredytu troje dzieci analogiczna sytuacja dotyczyła będzie przypadku powiększenia się rodziny o czwarte i piąte dziecko).

Kredyty bez wkładu własnego mają być udzielane do końca 2030 r.

md

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL