10.09.2021

Prokurator Generalny broni konsumentów naciągniętych przez nieuczciwą firmę. Kolejna skarga nadzwyczajna do SN

Wymiar sprawiedliwości
<strong>Prokurator Generalny broni konsument&oacute;w naciągniętych przez nieuczciwą firmę. Kolejna skarga nadzwyczajna do SN</strong>Fot. wizjer.press

Kolejna interwencja Prokuratora Generalnego w obronie konsumentów naciągniętych przez nieuczciwą firmę. Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kolejną skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z weksla. Według Prokuratora Generalnego, sąd niesłusznie nie zbadał potencjalnie nieuczciwego – w świetle zapisu art. 76 Konstytucji RP – charakteru zapisów umowy, z której wynikało zobowiązanie.

Okoliczności tej sprawy przedstawiła dziś Prokuratura Krajowa. Zaskarżony nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z weksla wydał Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze. Orzeczenie jest prawomocne. Postępowanie zostało wszczęte z powództwa spółki z siedzibą w Bielsku-Białej udzielającej pożyczek. Podmiot ten domagał się od pozwanego mężczyzny zapłaty kwoty ponad 16,2 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu niespłaconej pożyczki. Kwota zaciągniętej pożyczki wynosiła 8 tys. złotych. W pozwie spółka wskazała, że należności dochodzi w oparciu o weksel. Nie znalazły się w nim odniesienia do umowy o kredyt konsumencki.

Klient próbował się bronić. Jego pełnomocnik złożył wniosek o doręczenie przedmiotowego nakazu zapłaty wraz z pozwem oraz załącznikami, uchylenie postanowieniem zarządzenia o stwierdzeniu prawomocności nakazu, uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności oraz zasądzenie kosztów postępowania klauzulowego. Został on jednak oddalony przez sąd.

W tej sprawie na interwencję zdecydował się Prokurator Generalny. Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. „Zarzucił w niej, że Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze naruszył art. 76 Konstytucji RP, zgodnie z którym władze publiczne winny chronić konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W ocenie Prokuratura Generalnego przedmiotowy wyrok dotyczył należności dochodzonej w oparciu o weksel, który wystawiony został w oparciu umowę konsumencką zawierająca klauzule niedozwolone ustanawiające zobowiązania pożyczkobiorcy jako konsumenta w sposób radykalnie nieadekwatny do wzajemnych świadczeń pożyczkodawcy” - informuje Prokuratura Krajowa.

Jak wyjaśnia PK, sąd rozpoznawał sprawę wyłącznie na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie treści samego weksla. Jednak jak wskazał Prokurator Generalny, sąd winien brać pod uwagę również inne obowiązujące przepisy, tj. art. 76 konstytucji oraz obowiązującej dyrektywy EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Skarżący podkreślił, że sąd jest zobowiązany z urzędu każdorazowo zweryfikować, czy weksel stanowił zabezpieczenie umowy konsumenckiej; to zaś wymaga znajomości podstawy wydania weksla.

Prokuratura podkreśla, że kompleksowe rozpoznanie zapisów umowy winno prowadzić do wniosku, że pożyczkodawca przez wprowadzenie do niej postanowień dotyczących prowizji i opłaty przygotowawczej przewidział dla siebie wynagrodzenie, jakiego nie mógłby osiągnąć przez zastosowanie samej tylko instytucji odsetek kapitałowych. Postanowienia umowne, które zastrzegały taką wysokość świadczeń powinny zostać potraktowane jako zmierzające do obejścia prawa i uznane za nieważne.

Prokurator Generalny wniósł dlatego o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.

np

Źródło: Prokuratura Krajowa

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL