10.09.2021

Domy bez pozwolenia będą mogły być większe niż 70 m². Jest rządowy projekt

Legislacja
Domy bez pozwolenia będą mogły być większe niż 70 m². Jest rządowy projektFot. Pixabay.com

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma on ułatwić budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Domy takie będą mogły powstawać w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem budowlanym, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. W stosunku do pierwotnej wersji projektu zrezygnowano z ograniczenia powierzchni użytkowej takich budynków do 90 m2. Oznacza to, że – przy dopuszczalnych dwu kondygnacjach – na odformalizowanych warunkach będą mogły powstawać znacznie większe budynki. Projekt jest jednym ze sztandarowych rozwiązań programu Polski Ład.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które przygotowało nowelizację, podkreśla, że wychodzi ona naprzeciw ugruntowanej w polskiej kulturze potrzebie posiadania własnego domu. Jakie warunki powinny spełniać domy, aby skorzystać z uproszczonej odformalizowanej procedurze?

Maksymalnie dwie kondygnacje

Po pierwsze, chodzi o budynki wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne. Powinny one służyć do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Obiekty te z założenia mają być więc niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

70m2 to powierzchnia zabudowy – powierzchnia użytkowa może być większa

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy (czyli zasadniczo podstawy dolnej kondygnacji) tych domów do 70 m2. Powierzchnia użytkowa takiego budynku, przy dwóch kondygnacjach, będzie mogła jednak być znacznie większa. Projekt przyjęty przez rząd zawiera istotna zmianę w stosunku do wersji, która trafiła do konsultacji społecznych i międzyresortowych. W tej pierwotnej wersji była mowa o „dwukondygnacyjnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym powierzchnia użytkowa tych budynków nie może przekraczać 90 m2.” Z wersji przyjętej przez Radę Ministrów zniknęło to ostatnie ograniczenie. Teraz mówimy o „dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane”.

Wielkość działki może być mniejsza niż 500 m2

Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Sformułowanie „jeden na każde 500 m2” nie oznacza – co podkreślają projektodawcy w uzasadnieniu – że dla skorzystania z projektowanego trybu zgłoszenia jest wymagane posiadanie działki o powierzchni co najmniej 500 m2. „Każde 500 m2” powierzchni działki oznacza określone przedziały wielkości tej powierzchni (wyznaczone „rozpoczęciem” wskazanej wielkości – czyli każde „rozpoczęte” 500 m2). W pierwszym przedziale będzie mieścić się każda powierzchnia nie większa niż 500 m2, kolejny przedział obejmie powierzchnię większą niż 500 m2 i nie większą niż 1000 m2 itd. W przypadku działki o powierzchni 500 m2 lub mniejszej będzie można wybudować tylko jeden dom o powierzchni zabudowy do 70 m2. Wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde 500 m2 powierzchni działki ma stanowić mechanizm gwarantujący, że projektowana instytucja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Odformalizowanie procedur

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć m.in.:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu;

  • projekt architektoniczno-budowlany;

  • oświadczenie – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej – że planowana budowa jest prowadzona dla własnych potrzeb mieszkaniowych;

  • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową, w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;

  • oświadczenie informujące, że dokumentacja jest kompletna.

Przy budowie domu trzeba będzie zachować wymagania techniczno-budowlane, czyli m.in. zachować odpowiednie odległości od granic działki.

Rozszerzona będzie też możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 powierzchni zabudowy wydawana ma być w ciągu 21 dni.

Projektodawcy zakładają, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

md

 

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL