26.06.2021

Po pożarze w Nowej Białej. Duże wsparcie od Lasów Państwowych

Wydarzenia
Po pożarze w Nowej Białej. Duże wsparcie od Lasów PaństwowychFot. PB

Lasy Państwowe przekazały pogorzelcom z Nowej Białej kwotę 100 tysięcy złotych do podziału na rodziny, które straciły w pożarze dorobek całego życia. Poinformował o tym mieszkańców Edward Siarka, wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Ale to nie wszystko: poszkodowani będą również mogli kupić w Lasach Państwowych drewno niezbędne do naprawy lub budowy nowych domów.

To bardzo ważne, bowiem drewna jako materiału budowlanego zaczyna brakować w całej Polsce. Co równie niepokojące, ceny wszystkich materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach idą ostro do góry. Dobre informacje przekazano mieszkańcom Nowej Białej przy okazji spotkania z mieszkańcami – na którym władze gminy Nowy Targ przekazały informacje o zasadach remontu lub odbudowy zniszczonych budynków.

W ubiegłą sobotę widzieliśmy się tutaj w tragicznej sytuacji wielkiego pożaru, który nawiedził tą miejscowość” – mówił podczas spotkania Edward Siarka wiceminister Ministerstwa Środowiska i Klimatu. „Z tego miejsca chciałem podziękować przede wszystkim strażakom ochotnikom i Państwowej Straży Pożarnej, wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w uprzątnięcie tego terenu, bo obraz, który zobaczyliśmy w niedzielny poranek był tragiczny. Odkąd jestem w straży pożarnej, a jestem w niej od 1994 roku takiego zdarzenia i takiej akcji nie widziałem” - dodał.

Minister Edward Siarka przypomniał, że teraz czeka wszystkich kolejny etap związany z odbudową tego terenu, mieszkań, zabudowań gospodarczych. W związku z tym zaproszono do Nowej Białej Józefa Kubicę, dyrektora Lasów Państwowych, Tadeusza Dragona, zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz nadleśniczych Romana Latonia i Olafa Dobrowolskiego. „Wspólnie chcemy poinformować mieszkańców, że Lasy Państwowe przekażą na rzecz poszkodowanych kwotę 100 tys. zł” – powiedział wiceminister Edward Siarka. „Kwota ta będzie możliwa m.in. do wykorzystania na zakup drzewa. Wiadomo, że potrzeby są bardzo duże, dlatego jeżeli mieszkańcy posiadają swoje drzewo to pieniądze te będą mogli wykorzystać w innym celu. Kwota ta rozdzielona zostaje na 25 rodzin, co daje nam 4 tys. zł na każde gospodarstwo. Nie rozróżniamy już wielkości szkód, które zostały poniesione, chcemy po prostu włączyć się w pomoc dla mieszkańców Nowej Białej. Pieniądze zostaną przelane na konto OSP jako miejscowego stowarzyszenia i z tego konta mieszkańcy otrzymają dedykowane im środki w formie darowizny gotówkowej lub na konto” - mówił wiceminister.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poprosiło też Dyrekcję Lasów Państwowych i nadleśniczych, żeby w miarę możliwości sprawnie uruchomić akcję związaną ze sprzedażą potrzebnego drzewa. Jeżeli poszkodowani zdecydują się na zakup drzewa od Lasów Państwowych to będzie ono dla nich dostępne. Ofiarodawcy dają wolną rękę - jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup drzewa z lasów prywatnych to będzie to jego decyzja.

W takiej sytuacji jaka tu miała miejsce brak słów” – mówił w Nowej Białej Józef Kubica Dyrektor Lasów Państwowych. „Również jestem strażakiem, a jako leśnik tym bardziej jestem czuły na taką tragedię, bo dotyka ona naszego środowiska, wiejskiego, które reprezentujemy. Zaraz po tragedii pan minister natychmiast podjął decyzję o pomocy. Zdaję sobie sprawę, że to kropla w morzu potrzeb, ale pomagamy jak możemy. Lasy Państwowe na szeroką skalę współpracują ze strażami w całe Polsce, dlatego pieniądze zostaną przekazane na konto miejscowej jednostki. To symbol pomocy i solidarności z poszkodowanymi. Trudno to rozpatrywać, bo to nie czas na dyskusje - trzeba po prostu pracować i pomagać” - powiedział.

Przemysław Bolechowski

 

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony