10.06.2021

Zbigniew Ziobro o działaniach eurokratów: Dowód bezczelności, agresji i kolonialnego spojrzenia na Polskę

Wydarzenia
<strong>Zbigniew Ziobro o działaniach eurokrat&oacute;w: Dow&oacute;d bezczelności, agresji i kolonialnego spojrzenia na Polskę</strong>Fot. PAP/Rafał Guz

Czwartkowa rezolucja Parlamentu Europejskiego jest dowodem na to, że problemy z demokracją i praworządnością dotyczą nie Polski, a Unii Europejskiej; jest to akt jawnie antydemokratyczny i niepraworządny” - ocenił w czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Minister mówił też o liście, który Komisja Europejska skierowała do członków polskiego rządu, domagając się od premiera Mateusza Morawieckiego wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego rozstrzygnięcia kolizji norm prawa europejskiego z polską Konstytucją. „To jest dowód bezczelności, agresji i kolonialnego spojrzenia na Polskę. My na to nie możemy pozwolić” - powiedział minister sprawiedliwości

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której europarlamentarzyści skrytykowali Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła ona procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w "najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE".

Szantaż wobec Polski

Na czwartkowej konferencji prasowej szef MS Zbigniew Ziobro przekonywał, że rezolucja jest dowodem na problemy z demokracją i praworządnością "ale nie w Polsce, a w Unii Europejskiej". "Rezolucja jest aktem jawnie antydemokratycznym i niepraworządnym. Antydemokratycznym w tym sensie, że przedstawiciele Parlamentu Europejskiego chcą narzucić swoją wolę suwerennemu, demokratycznemu państwu w obszarze ideologicznym, ale także w innych obszarach zarezerwowanych dla demokratycznie wybranych organów tego państwa" - mówił.

 

Minister podkreślał, że posłów do PE "nie interesują poglądy Polaków wyrażane w ramach kolejnych odbywających się demokratycznych wyborach". "Oni wbrew tym poglądom (...) chcą narzucić swoje poglądy, swoją agendę, używając jako narzędzia szantażu ekonomicznego" - mówił. Podkreślił też, ze odwołują się oni do rozporządzenia, przed którego skutkami ostrzegała Solidarna Polska.

Ziobro zaznaczył, że jedyną słuszną odpowiedzią w tej sytuacji jest zdecydowany sprzeciw. "Chciałbym przypomnieć, że nawet organa prawne Rady Europejskiej przygotowały w swoim czasie opinię - która nie została do dziś zmieniona - wskazującą, że to rozporządzenie, które zostało uchwalone i które ma być podstawową stosowania ekonomicznych sankcji (...), jest sprzeczne z prawem europejskim i traktatami europejskimi" - powiedział.

Stygmatyzowanie Polski i Węgier

Na konferencji głos zabrali także: minister w KPRM Michał Wójcik, europoseł Patryk Jaki oraz wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"Można powiedzieć, że spełnia się scenariusz, o którym minister Ziobro mówił już kilka miesięcy temu" - mówił Wójcik. "Przestrzegaliśmy, ostrzegaliśmy, że tak dokładnie będzie, i tak dokładnie się dzieje" - dodawał. Jego zdaniem w Unii Europejskiej stygmatyzuje się przede wszystkim dwa państwa - Polskę i Węgry. "Tylko te dwa państwa są wymieniane z nazwy w tej rezolucji. To my pytamy się, dlaczego nie ma mowy o Holandii, gdzie z powodu naruszenia trójpodziału władzy, łamania praworządności i rażącej niesprawiedliwości padł rząd?" - pytał.

Europoseł Patryk Jaki oceniał z kolei, że obecnie jesteśmy świadkami procesu "pozbawiania wpływu Polaków na własne państwo". "(To - PAP) proces, który jest niezwykle groźny, ale jednocześnie jest bardzo mało upowszechniony w świadomości społecznej, dlatego że duża część elit polskich nie jest zainteresowana, żeby powiedzieć Polakom prawdę" - dodał.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazywał, że wiele lat temu polska opozycja określiła swoją taktykę jako "ulica i zagranica". "Jako że ulica zawiodła - Polacy w wyborach dokonali wyboru rządu konserwatywnego - instytucje unijne skrzętnie korzystają z zaproszenia, by ingerować w polskie sprawy" - powiedział. Jego zdaniem w ubiegłym roku ingerencja ta zaczęła "wymykać się spod kontroli". "Instytucje unijne, powołując się na praworządność, wprost łamią zasady, które nas wiążą" - powiedział wiceszef MS.

Rozporządzenie dotyczące mechanizmu łączącego dostęp do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności zostało przyjęte wraz z nowym wieloletnim budżetem UE na lata 2021-2027.

Polska i Węgry sprzeciwiały się rozporządzeniu. Premierzy obu państw zapowiadali w związku z tym możliwość zawetowania budżetu, jednak ostatecznie - w grudniu ubiegłego roku - unijni liderzy doszli do porozumienia. Wśród konkluzji grudniowego szczytu Rady Europejskiej znalazł się zapis, że do uruchomienia spornego mechanizmu, czyli blokowania środków finansowych dla państw członkowskich, nie wystarczy samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał wówczas, że wynegocjowane konkluzje "nie są obowiązującym prawem", a "decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem". W podobnym tonie wypowiadali się inni politycy Solidarnej Polski.

W czwartkowej rezolucji politycy wezwali KE do "niezwłocznej reakcji na obecne poważne naruszenia zasad praworządności w niektórych państwach członkowskich", które - ich zdaniem - powodują poważne zagrożenie dla sprawiedliwego, zgodnego z prawem i bezstronnego podziału funduszy unijnych.

Autorzy dokumentu wyrazili też ubolewanie, że "Komisja Europejska nie odpowiedziała na wnioski Parlamentu do dnia 1 czerwca 2021 r. i nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE".

Za przyjęciem rezolucji głosowało 506 posłów, przeciwko było 150, a 28 wstrzymało się od głosu. Pod dokumentem podpisały się frakcje Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowić Europę (RE), Zielonych i Lewicy.

Bezczelność eurokratów

Na czwartkowej konferencji Zbigniew Ziobro skomentował też list, w którym Komisja Europejska apeluje o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku premiera Mateusza Morawieckiego z marca br. Komisarz Didier Reynders pisze, że wniosek ten "wydaje się podważać podstawowe zasady prawa UE, w szczególności zasadę, iż prawo Unii jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego, a orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych i innych organów państwowych państw członkowskich". Strona polska ma miesiąc na odpowiedź.

 

Ziobro, odnosząc się do tego listu podczas konferencji prasowej w czwartek, podkreślił, że list ten jeszcze nie dotarł do Ministerstwa Sprawiedliwości. "Dobry obyczaj i kultura nakazuje autorowi listu naprzód dostarczyć go adresatom, a później mówić o nim publicznie. Pan Reynerds widać nie przeszedł tej dobrej szkoły, która uczy podstawowych zasad kultury w obszarze polityki, ale też i kultury międzyludzkiej" - wskazał.

Ziobro porównał sprawę listu KE do działań władz w okresie PRL. "Nawet w okresie bardzo ograniczonej suwerenności państwa polskiego, jakim była formułą działania polski w ramach PRL, trudno mi sobie przypomnieć, aby jakiś sekretarz z Moskwy pisał do Wojciecha Jaruzelskiego albo jego poprzedników pismo, z żądaniem wycofania jakiegoś wniosku z polskiego sądu" - mówił minister.

Jego zdaniem "nawet w tamtych czasach zachowywano pozory i stwarzano wrażenie, że Polacy decydują w ramach ustroju realnego socjalizmu sami o sobie, a nie dyrektyw i wskazania palca czynników moskiewskich". Jak dodał jest to "bezczelność związana z nakazywaniem i wskazywaniem palcem, co ma zrobić polski rząd w związku z działaniem niezależnego polskiego sądu konstytucyjnego".

"O tym, że wniosek może trafić do Trybunału Konstytucyjnego decyduje polska konstytucja. Żadne państwo, ani żadna organizacja zewnętrzna nie może zabraniać polskiemu premierowi skierować do sądu konstytucyjnego pytania, by rozstrzygnął kwestię, która budzi wątpliwość z punktu widzenia polskiej konstytucji" - powiedział Ziobro.

Według Ziobry sprawa ta pokazuje "antydemokratyczny i niepraworządny charakter Unii Europejskiej". "To jest dowód bezczelności, agresji i kolonialnego spojrzenia na Polskę. My na to nie możemy pozwolić i musimy to nazwać jak jest" - dodał Ziobro.

W czwartek PAP dotarła do listu, który komisarz Reynerds skierował do ministra Szymańskiego i do wiadomości ministra Zbigniewa Ziobry. List dotyczy wniosku przez szefa polskiego rządu do Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2021 r. oraz "obaw, jakie budzi ten wniosek w odniesieniu do zasady lojalnej współpracy i praworządności". Reynders w imieniu Komisji zwraca się o wycofanie wniosku premiera z TK.

Instrukcje z Brukseli

Według KE wniosek Morawieckiego kwestionuje zasadę nadrzędności prawa unijnego nad krajowym. Zdaniem komisarza wniosek kwestionuje również autorytet Trybunału Sprawiedliwości w dokonywaniu wykładni Traktatów UE. W opinii autora listu wniosek polskiego premiera "uchybia zobowiązaniu do lojalnej współpracy, ponieważ aktywnie dąży do uzyskania od Trybunału Konstytucyjnego deklaracji kwestionującej moc wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości wspomnianych wyżej podstawowych zasad prawa Unii".

Chodzi o wniosek skierowany przez premiera do TK w końcu marca, który szef rządu sformułował po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. W liczącym 129 stron wniosku premier zwrócił się o zbadanie zgodności z polską konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty w nim zawarte sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją RP zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Przepisy, których kontroli chce premier w zaskarżonym rozumieniu, m.in. uprawniają lub zobowiązują krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej konstytucji lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny.

Jak podkreślono we wniosku premiera, takie rozumienie przepisu "budzi daleko idące i uzasadnione wątpliwości konstytucyjne, nie znajdując żadnego potwierdzenia w tekście traktatów będących przedmiotem kontroli TK".

Opracowanie własne/PAP

 

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL