10.06.2021

Sąd stwierdził nieważność części przepisów dotyczących parkowania w stołecznej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Legislacja
Sąd stwierdził nieważność części przepisów dotyczących parkowania w stołecznej Strefie Płatnego Parkowania NiestrzeżonegoFot. Pixabay.com/Arcaion

Sąd administracyjny uwzględnił drugą ze skarg prokuratury ws. stołecznej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i stwierdził nieważność przepisów dotyczących m.in. wysokości opłat za postój pojazdów oraz wydłużenia do 12 godzin w ciągu doby czasu, w którym są one pobierane.

Wcześniej warszawska Prokuratura Okręgowa zaskarżyła dwie inne uchwały Rady Warszawy, w których mowa była o rozszerzeniu stołecznej SPPN oraz podniesieniu kar za brak uiszczenia w niej opłaty - w tym przypadku sąd nie zdecydował się uwzględnić skargi.

O rozstrzygnięciu prokuratura poinformowała za pośrednictwem komunikatu. "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonej przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2020 r. dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania. Treść rozstrzygnięcia sądowego pokrywa się w całości z wnioskiem zawartym w skierowanej skardze" - czytamy.

Jak podano, WSA stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których podwyższono opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz podwyższono opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (tzw. kopertach), jak również przedłużono z 10 do 12 godzin w ciągu doby czas pobierania opłaty za postój pojazdów w strefie.

Prokuratura zarzuciła stołecznej uchwale naruszenie ustawy o drogach publicznych oraz konstytucji. Jak podkreślano, w jej ramach podwyższono stawkę opłaty godzinowej za parkowanie w SPPN "od około 27 do 31 proc. w stosunku do stawki opłaty obowiązującej poprzednio".

Prokuratura podważyła "prawidłowość uregulowań przyjętych w uchwale w zakresie proporcjonalności wprowadzonych przepisów i podwyższenia opłaty w odniesieniu do kryterium niezbędności".

"Poza aspektem fiskalnym decyzji podjętej przez Radę m.st. Warszawy trudno jest wskazać jakiekolwiek inne argumenty za poparciem powyższej zmiany. W ocenie prokuratury nie można składać na osoby korzystające obecnie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zaniechań związanych z dostosowaniem wysokości stawki do obecnych realiów ekonomicznych. Nowa opłata nie powinna tak znacząco odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiana jej wysokości powinna zostać rozłożona w czasie i być dokonywana stopniowo, tak aby możliwym była ocena jej wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy" – podkreślała w lutym tego roku rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Opracowanie własne/PAP

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL