08.06.2021

Dynamiczny wzrost PKB i wynagrodzeń, spadek bezrobocia. Rząd przyjął założenia budżetu na rok 2022

Legislacja
Dynamiczny wzrost PKB i wynagrodzeń, spadek bezrobocia. Rząd przyjął założenia budżetu na rok 2022Fot. wizjer.press

Rząd przyjął założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 wraz z propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Polityka gospodarcza Polski będzie skoncentrowana na odbudowie potencjału gospodarczego przy uwzględnieniu wytycznych UE oraz krajowych przepisów w zakresie stabilności fiskalnej.

Pandemia COVID-19 i jej gospodarcze skutki doprowadziły w Polsce do pierwszej od trzydziestu lat recesji (najpopularniejsza techniczna definicja recesji zakłada spadek PKB przez dwa kwartały z rzędu – w Polsce trwała ona od II kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r.). Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7%. Kryzys gospodarczy był jednak znacznie łagodniejszy niż pierwotnie zakładano i wyraźnie płytszy niż w większości unijnych krajów. Szybko podjęte przez rząd działania antykryzysowe doprowadziły do odbicia gospodarczego. Prognozowane tempo wzrostu PKB w 2021 r. ma być na solidnym poziomie 3,8%, a poziom sprzed wybuchu pandemii realny PKB powinien osiągnąć już w III kwartale bieżącego roku.

Recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do nieuniknionego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 7% PKB oraz wzrostu długu do 57,5% PKB. Mimo to, nasz kraj znajduje się znacząco poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o całkowite zadłużenie tego sektora do PKB. Według Komisji Europejskiej, działania antykryzysowe powinny być kontynuowane i wszystkie państwa członkowskie w latach 2021-2022 powinny w mieć możliwość prowadzenia polityk budżetowych bez ograniczeń, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków.

Założenia budżetu państwa dotyczą przede wszystkim wskaźników makroekonomicznych. I tak w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego ma przyspieszyć do 4,3%. Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy w latach 2021-2022 odpowiednio do 6,2% i 6,4%. Rząd oczekuje też spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0% na koniec 2021 r. i 5,8% na koniec 2022 r. Inflacja w 2021 r. ma wynieść średnio 3,1%, a w następnym roku zbliżyć się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8%. Utrzymanie w ryzach wzrostu cen będzie z pewnością największym wyzwaniem polskiej polityki gospodarczej w najbliższym czasie.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wynieść ma 10,669 mln etatów, a przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 565 tys. etatów.

Pozostałe wskaźniki makroekonomiczne mają ukształtować się następująco:

  • konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3% w 2021 r. oraz o 4,4% w 2022 r.,

  • realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,7%,

  • tempo wzrostu eksportu w latach 2021-2022 odpowiednio 8,8% i 7,3%,

  • tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 odpowiednio 9,4% oraz 7,8%.

Należy podkreślić, że wysokie poziomy wskaźników gospodarczych w 2021 r. (czasem wyższe niż prognozowane na 2022 r.) wynikają w dużej mierze z tzw. efektu bazy, czyli odniesienia do kryzysowych poziomów roku 2020.

md

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL