02.06.2021

Zatrzymano 19 gangsterów zarabiających na prostytucji. Prokuratura skonfiskowała majątek wart aż 12 milionów!

Wydarzenia
<strong>Zatrzymano 19 gangster&oacute;w zarabiających na prostytucji. Prokuratura skonfiskowała majątek wart aż 12 milion&oacute;w!</strong>Fot. wizjer.press

Na polecenie Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA” zatrzymali 19 członków gangu zarabiającego na prostytucji. Przeszukano m.in. klub nocny, w którym działali przestępcy. Zabezpieczono sejf, nośniki danych informatycznych oraz dokumenty związane z działalnością klubu. W ramach konfiskaty rozszerzonej śledczy zajęli niemal 12 mln zł.

 

Śledczy ustalili, że w jednej z nadmorskich dzielnic Gdańska funkcjonuje „klub nocny”, gdzie formalnie prowadzono działalność gospodarczą, która miała polegać na świadczeniu usług gastronomicznych i wynajmie pokoi. „Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że w lokalu tym były świadczone usługi seksualne przez kobiety za które pracownicy lokalu pobierali płatności. Z ustaleń wynika, że jedynie połowa, a niekiedy nawet niewielka część kwoty uiszczonej przez klienta za skorzystanie z usług seksualnych była wypłacana kobietom świadczącym usługi. Pozostałą część pieniędzy zatrzymywał właściciel klubu. Miało to stanowić zapłatę za możliwość świadczenia usług seksualnych w tym lokalu. W klubie pracowało od około 10 do nawet 20 kobiet, które trudniły się prostytucją” - informuje Prokuratura Krajowa.

Ustalono, że lokalem tym zarządzał Bartosz W., który zatrudniał pracowników, wydawał im polecenia oraz przyjmował do pracy kobiety trudniące się nierządem. W klubie zatrudnieni byli barmani, do których obowiązków należało również przyjmowanie płatności od klientów za skorzystanie z usług seksualnych oraz wydawanie kluczy do pokoi, w których te usługi były świadczone, odnotowywanie liczby klientów przyjętych przez każdą z kobiet i niekiedy wypłacanie im wynagrodzenia za świadczone przez nie usługi. Dyscyplinowaniem kobiet trudniących się prostytucją w klubie oraz sprawowaniem nadzoru nad zachowaniem klientów zajmowali się zatrudniani „ochroniarze”. W klubie zatrudnieni byli też kierowcy, którzy zawozili prostytutki do miejsc zamieszkania klientów, za co otrzymywali z góry ustaloną zapłatę.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku właścicielowi klubu Bartoszowi W. przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz czerpania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami korzyści z nierządu innych osób. Pozostałym osiemnastu zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści z nierządu innych osób.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował na 3 miesiące czterech podejrzanych. Wobec trzech innych podejrzanych sąd był łaskawy i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że po dokonaniu wpłaty poręczeń majątkowych w kwocie od 30 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych, środek ten zostanie uchylony. Prokurator złożył sprzeciw i skierował zażalenia na decyzje sądu, uznając że jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

Śledczy ustalili, że członkowie grupy zarobili na prostytucji prawie 12 milionów złotych. Prokurator na poczet grożącego podejrzanym orzeczenia przepadku korzyści majątkowej zastosował instytucję konfiskaty rozszerzonej. Postanowieniami o zabezpieczeniu majątkowym objęto 6 nieruchomości gruntowych i 15 mieszkań znajdujących się w Gdańsku oraz w innych miejscowościach o wartości łącznej ponad 9,2 miliona złotych, w tym pieniądze zabezpieczone w klubie nocnym oraz w mieszkaniach podejrzanych w łącznej kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Ponadto dokonano blokady środków na 14 rachunkach bankowych należących do podejrzanych. W zabezpieczonym sejfie po jego otwarciu ujawniono 60 tysięcy złotych w gotówce, złote i srebrne monety bulionowe, dwa zegarki o szacunkowej wartości 10 tysięcy uuro.

Michalina Kołosionek

Źródło: Prokuratura Krajowa

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL